Kantoria.com - kantor zawsze pod ręką

Szanowny Użytkowniku!  

Szanując Twoją prywatność i w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, serwis Kantoria.com podjął szereg działań, które mają na celu jak najlepsze ich zabezpieczenie.

Poniżej przedstawiamy naszą politykę prywatności, a także wszystko co powinieneś wiedzieć o plikach cookies i procedurach, które stosujemy aby zapewnić Ci poprawne funkcjonowanie naszego serwisu.

Polityka prywatności
  

W związku z faktem, że 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej RODO, jako Administrator Twoich danych osobowych, chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i zasadach przetwarzania po dniu 25 maja 2018 r.


Zdajemy sobie sprawę, jak duże znaczenie mają Twoje dane osobowe. Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane odpowiedzialnie i w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.


Informacje i oświadczenia zawarte poniżej odnoszą się do przetwarzania danych osobowych, przez które należy rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.


Dwoma głównym zasadami, jakie wykorzystujemy przy ochronie Twoich danych osobowych są privacy by design oraz privacy by default. W świetle tych zasadach wbudowujemy procedury ochrony prywatności w każdy tworzony przez nas projekt, w którym przetwarzane będą dane osobowe, tak aby od początku ochrona danych osobowych była jego integralną częścią (privacy by design). Ponadto administrator jest zobowiązany wdrożyć takie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia konkretnego celu przetwarzania (privacy by default). Dotyczyć to będzie ilości zbieranych danych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności.


Zgodnie z  obowiązującymi przepisami w zakresie danych osobowych, w  szczególności z RODO, w celu zapewnienia właściwej ochrony Twoich danych osobowych, jesteśmy zobligowani do podania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym chcielibyśmy Cię poinformować, że:


 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kantoria.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 62 o numerze NIP: 7811890244, REGON: 302591591, KRS 0000489297, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 2. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się:

  a) za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu: 517 570 460,

  b) wysyłając wiadomość mailową na adres: biuro@kantoria.com,

  c) wysyłając wiadomość na adres siedziby administratora danych: Poznańska 62, 60-853 Poznań,

 3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na to, że:

  a) jest to konieczne do realizacji zawartej między Tobą a nami umowy. Jesteś stroną umowy, dlatego dla jej wykonania niezbędne jest pozyskanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych,

  b) przy zawieraniu z nami umowy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych,

  c) jest to konieczne do wypełnienie ciążących na nas obowiązków nakładanych przez powszechnie obowiązujące prawo.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy między Tobą a nami.

 5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy. A po tym okresie będą przetwarzane dla celów i w czasie wymaganym przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 6. Odbiorcami Twoich danych będą:

  a) banki w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej nas umowy,

  b) podmioty dostarczające i wspierające nasze systemy teleinformatyczne w celu obsługi serwisu oraz podmioty świadczące usługi związane z naszą bieżącą działalnością.

 7. Przetwarzamy Twoje dane w sposób ręczny w systemie informatycznym zgodnie z przepisami RODO w celach określonych w naszej Polityce prywatności między innymi w celach wskazanych poniżej:

  a) w celu prawidłowej realizacji zawartej między nami umowy (art. 6 ust.1 lit. b),

  b) celu realizacji obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy powszechnie obwiązującego prawa ( art. 6 ust.1 lit.c),

  c) w celu uzyskania dostępu do naszej strony www oraz możliwości korzystania z usług, jakie oferujemy za pośrednictwem naszej strony (art. 6 ust.1 lit. b),

  d) w celu udzielania odpowiedzi na zapytania, zamówienia i zgłoszenia serwisowe (art. 6 ust.1 lit. b),

  e) w celu kontaktu i udzielania informacji dotyczące Twoich danych osobowych oraz usług, jakie świadczymy (art. 6 ust.1 lit. b),

  f) w celach przekazywania informacji handlowej (art. 6 ust.1 lit. a)

  W celach określonych w punktach a- e, czyli w sytuacjach kiedy korzystamy z Twoich danych osobowych w związku z żądaniem, zamówieniem, transakcją, umową (także w ramach czynności powiązanych) oraz w  celu udostępnienia żądanych przez Ciebie usług, korzystanie z Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy. Natomiast w sytuacjach związanych z szeroko pojętą informacją handlową, korzystanie z Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodne z prawem interesy własne lub za Twoją wyraźną zgodą.

 8. Jako właściciel danych osobowych w każdym czasie masz prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw lub skorzystać z innych przysługujących Ci praw.

 9. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz zwrócić się do nas z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego możesz również skorzystać z przysługującego Ci prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


   
  Polityka cookies
   
  1. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") to dane informatyczne w formie tekstowych plików, które wysyłane przez serwer strony internetowej zapisywane są na komputerze lub innym urządzeniu, które jest podłączone do internetu.
  2. Kantoria.com używa plików cookies do prawidłowego działania wszystkich funkcji serwisu. Optymalizują one korzystanie ze strony internetowej; pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Stosowane są również w celu tworzenia statystyk na potrzeby analiz serwisu.
  3. Informacje zawarte w plikach cookies są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację pojedynczych Użytkowników serwisu.
  4. Korzystanie z serwisu Kantoria.com jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na zapisywanie i wykorzystywanie plików cookies.
  5. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapis, zmień ustawienia swojej przeglądarki aby, Twoje urządzenie nie zapisywało plików cookies lub opuść stronę. W przypadku zmian ustawień mogą pojawić się problemy z poprawnym funkcjonowaniem serwisu Kantoria.com.
   
   

  Nasza misja to
  wymiana
  waluty

  • bezpieczna
   bo bezgotówka
  • tania
   po dobrym kursie
  • wygodna
   przez internet

  Kursy walut Kantoria.com

  WalutaKupnoSprzedaż
  EUR spadek 4.3018 4.3308
  USD spadek 3.9417 3.9707
  CHF wzrost 4.0555 4.0893
  GBP spadek 5.1016 5.1396
  NOK bez zmian 0.4173 0.4236
  SEK wzrost 0.4041 0.4103
  DKK spadek 0.5735 0.5814
  CZK bez zmian 0.1680 0.1724
  RUB spadek 0.0591 0.0611
  TRY spadek 0.6368 0.6506
  HUF spadek 0.0127 0.0128
  BGN spadek 2.1954 2.2164
  AUD wzrost 2.5835 2.6105
  NZD wzrost 2.4802 2.5062
  CAD wzrost 2.9542 2.9812
  JPY bez zmian 0.0358 0.0360

  Aktualizacja za 60s.

  Zacznij korzystać z kantoru online i oszczędzaj

  Szukasz szczegółów? 
  Przejdź do działu Pomoc

  Masz pytania? 
  Zadzwoń 517 570 460