Pomoc - Karty Walutowe VISA

 • Czy mogę wycofać środki z karty VISA Kantoria.com?

  Posiadacz Karty VISA Kantoria.com może zgłosić żądanie wykupu tzw. pieniądza elektronicznego, czyli niewykorzystanych środków pozostających na rachunku karty walutowej telefonicznie, w 24-godzinnym Centrum Obsługi mBank, nr tel. +48 42 678 05 05. Podczas rozmowy z konsultantem mBank zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres zameldowania, numer i data ważności karty. Środki otrzyma przekazem pocztowym w ciągu 40 dni.

  Ponadto, dokonując rejestracji karty, można od razu wskazać rachunek do zwrotu pieniądza elektronicznego. W takim przypadku, aby uzyskać zwrot środków na wskazany wcześniej rachunek bankowy, należy skontaktować się z Centrum Obsługi mBank, nr tel. +48 42 678 05 05. Podczas rozmowy z konsultantem mBank należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zameldowania, numer i datę ważności karty oraz numer wskazanego przy rejestracji rachunku do zwrotu pieniądza elektronicznego. Środki otrzymamy przelewem w ciągu 30 dni.

  Aby wycofać środki z karty walutowej saldo karty musi być wyższe niż równowartość 5 EUR wg kursu średniego NBP z dnia zgłoszenia żądania wycofania środków.

  Składając dyspozycję wykupu pieniądza elektronicznego musimy jednocześnie dokonać zamknięcia rachunku lub zastrzeżenia karty.

  wróć

Zacznij korzystać z kantoru online i oszczędzaj

Szukasz szczegółów? 
Przejdź do działu Pomoc

Masz pytania? 
Zadzwoń 517 570 460